Obecnie w Katedrze Matematyki funkcjonują trzy zakłady:

Zakład Ekonomii Matematycznej

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Ekonomii Matematycznej koncentrują się wokół tematów:

 • analiza systemowa modeli ekonomicznych
 • ekonomia matematyczna
 • metodologia ekonomii
 • teoria aproksymacji - zastosowanie w ekonomii
 • teoria równowagi ekonomicznej
 • teoria wzrostu gospodarczego

Zakład Matematyki i Ekonometrii Finansowej

Kierownikiem zakładu jest prof. UEK dr hab. Anna Pajor.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Matematyki i Ekonometrii Finansowej koncentrują się wokół tematów:

 • bayesowskie wnioskowanie statystyczne
 • ekonometria finansowa
 • programowanie matematyczne
 • teoria portfela i ryzyka
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • statystyka matematyczna
 • matematyka finansowa

Zakład Zastosowań Matematyki w Finansach i Ubezpieczeniach

Kierownikiem zakładu jest prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Zastosowań Matematyki w Finansach i Ubezpieczeniach koncentrują się wokół tematów:

 • metody aktuarialne
 • modelowanie zależności na rynkach finansowych
 • metody analizy i pomiaru ryzyka
 • modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach
 • ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych
 • prognozowanie zjawisk finansowych
 • agregacja ryzyka
 • agregacja ryzyka i szacowania kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II