Aktualne sylabusy poszczególnych przedmiotów są dostępne na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Przedmioty Prowadzone w Języku Polskim

Przedmiot Kierunek
Algebra liniowa Analityka gospodarcza (I st.)
Analiza matematyczna I Analityka gospodarcza (I st.)
Analiza matematyczna II Analityka gospodarcza (I st.)
Analiza matematyczna i algebra liniowa Informatyka stosowana (I st.)
Ekonometria w instytucjach finansowych Analityka gospodarcza (II st.)
Ekonomia matematyczna Analityka gospodarcza (II st.), Ekonomia (II st.), Finanse i rachunkowość (II st.)
Elementy logiki Analityka gospodarcza (I st.)
Elementy matematyki finansowej Rynki finansowe (II st.)
Instrumenty pochodne stopy procentowej Finanse i rachunkowość (II st.)
Matematyka I st. większości kierunków studiów w UEK
Matematyka II Finanse i rachunkowość (I st.)
Matematyka dyskretna Informatyka stosowana (II st.)
Matematyka finansowa Analityka gospodarcza (I st.), Gospodarka i administracja publiczna (I st.), Finanse i rachunkowość (I st.), Prawo (I st.)
Matematyka w naukach o zarządzaniu Inżynieria organizacji i zarządzania (I st.)
Matematyka w zastosowaniach ekonomicznych Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I st.), Logistyka (I st.)
Metody aktuarialne Analityka gospodarcza (II st.), Rynki finansowe (II st.)
Metody analizy ryzyka Analityka gospodarcza (I st.)
Metody numeryczne Informatyka stosowana (I st.)
Wprowadzenie do matematyki Informatyka stosowana (I st.)
Wycena instrumentów pochodnych Finanse i rachunkowość (I st.)
Zaawansowane zagadnienia matematyki finansowej Audyt finansowy (II st.)
Zarządzanie ryzykiem finansowym Ekonomia (I st.), Finanse i rachunkowość (II st.)
Zarządzanie ryzykiem: 1.Ryzyko w działalności gospodarczej, 2.Komputerowe wspomaganie decyzji Finanse i rachunkowość (I st.)

Przedmioty Prowadzone w Języku Angielskim

Course Field of study
BPZ Financial Mathematics Corporate Finance and Accounting (I st.)
BPZ General Equilibrium Theory Corporate Finance and Accounting (I st.)
BPZ Mathematical Economics Corporate Finance and Accounting (II st.)
BPZ Mathematics Corporate Finance and Accounting (I st.)
BPZ Mathematics in Economics and Business International Business (I st.)
Mathematics - Introductory Course Applied Informatics (I st.)
Mathematical Analysis and Linear Algebra Applied Informatics (I st.)
Numerical Methods Applied Informatics (I st.)

Przedmioty Prowadzone na Studiach Doktoranckich

Przedmiot Kierunek
Metody aktuarialne i statystyka ubezpieczeniowa Studia doktoranckie (III st.)
Procesy stochastyczne w badaniu rynków finansowych Studia doktoranckie (III st.)
Teoria wzrostu gospodarczego Studia doktoranckie (III st.)
Wielowymiarowe modele zmienności na rynkach finansowych Studia doktoranckie (III st.)