Badania statutowe

Granty NCN oraz KBN

 • 2017-2019 grant NCN Sonata 11, Miary statystycznej złożoności i nieprzewidywalności strategii oparte na pojęciu entropii w grach ekonomicznych
  kierownik: dr F. Falniowski
 • 2015-2017 grant NCN OPUS 7, Sfera konsumpcji jako jedna z sił napędowych zmian innowacyjnych w schumpeterowskiej ekonomii ewolucyjnej - ujęcie aksjomatyczne
  kierownik: dr B. Ciałowicz
 • 2015-2017 grant NCN OPUS 7, Analiza procesów dostosowawczych w ekonomii z własnością prywatną typu Debreu
  kierownik: dr A. Lipieta
 • 2010-2013 grant własny KBN N N111 295738 Gospodarka innowacyjna jako przedmiot badania ekonomii teoretycznej
  kierownik: prof. dr hab. A. Malawski
  wykonawcy: prof. dr hab. A. Malawski, dr B. Ciałowicz, dr. I. Ćwięczek, dr A. Lipieta, dr J. Mrówka, mgr M. Kornafel

Granty dla młodych naukowców