Badania statutowe

 • badania statutowe 2018 Narzędzia i modele matematyczne w badaniach ekonomicznych
  kierownik: prof. UEK dr hab. A. Pajor
 • badania statutowe 2018 Zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych w finansach, ubezpieczeniach i demografii
  kierownik: prof. UEK dr hab. S. Wanat
 • badania statutowe 2017 011/WFP-KM/02/2017/S/7011 Narzędzia i modele matematyczno-statystyczne w teoretycznych i empirycznych badaniach ekonomicznych
  kierownik: prof. UEK dr hab. A. Pajor
 • badania statutowe 2016 017/WF-KM/01/2016/S/6017 Modele matematyczne w gospodarce i finansach, cz. III
  kierownik: prof. dr hab. A. Malawski
 • badania statutowe 2015 040/WF-KM/03/2015/S/5040 Modele matematyczne w gospodarce i finansach, cz. II
  kierownik: prof. dr hab. A. Malawski
 • badania statutowe 2014 012/WF-KM/1/2014/S/4208 Modele matematyczne w gospodarce i finansach
  kierownik: prof. dr hab. A. Malawski
 • badania statutowe 2013 08WF - KM/01/2013/S3008 Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków, cz. III
  kierownik: prof. dr hab. E. Smaga
 • badania statutowe 2012 25/KM/1/2012/S/025 Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków, cz. II
  kierownik: prof. dr hab. E. Smaga
 • badania statutowe 2011 111/KM/1/2011/S/590 Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków
  kierownik: prof. dr hab. E. Smaga
 • badania statutowe 2010 34/KM/1/2010/S/498 Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, cz. III
  kierownik: prof. dr hab. E. Smaga

Granty NCN oraz KBN

 • 2018-2020 grant NCN OPUS 14, Analiza procesów innowacyjnych - ujęcie schumpeterowskie
  kierownik: dr hab. A. Lipieta
  wykonawcy: dr Beata Ciałowicz, dr Ilona Ćwięczek, dr hab. Agnieszka Lipieta, dr Artur Lipieta
 • 2018-2019 grant NCN MINIATURA 2, Badania migracji ludności za pomocą narzędzi ewolucyjnej teorii gier
  kierownik: dr J. Bielawski
 • 2018-2019 grant NCN MINIATURA 2, Zbieżność rozwiązań optymalnych w modelach ekonomicznych
  kierownik: dr M. Kornafel
 • 2018-2019 grant NCN MINIATURA 2, Zagadnienia wyceny instrumentów pochodnych na rynkach niepłynnych
  kierownik: dr A. Rygiel
 • 2017-2019 grant NCN Sonata 11, Miary statystycznej złożoności i nieprzewidywalności strategii oparte na pojęciu entropii w grach ekonomicznych
  kierownik: dr F. Falniowski
 • 2015-2017 grant NCN OPUS 7, Sfera konsumpcji jako jedna z sił napędowych zmian innowacyjnych w schumpeterowskiej ekonomii ewolucyjnej - ujęcie aksjomatyczne
  kierownik: dr B. Ciałowicz
 • 2015-2017 grant NCN OPUS 7, Analiza procesów dostosowawczych w ekonomii z własnością prywatną typu Debreu
  kierownik: dr A. Lipieta
 • 2010-2013 grant własny KBN N N111 295738 Gospodarka innowacyjna jako przedmiot badania ekonomii teoretycznej
  kierownik: prof. dr hab. A. Malawski
  wykonawcy: prof. dr hab. A. Malawski, dr B. Ciałowicz, dr. I. Ćwięczek, dr A. Lipieta, dr J. Mrówka, mgr M. Kornafel

Granty dla młodych naukowców