prof. UEK dr hab. Anna Pajor
Kierownik Katedry Matematyki
pok. F 506 tel. (12) 293 5621 anna.pajor@uek.krakow.pl
mgr Joanna Irzyk
sekretariat
pok. F 510 tel. (12) 293 5270
fax (12) 293 5062
joanna.irzyk@uek.krakow.pl
sekrmat@uek.krakow.pl

Zakład Ekonomii Matematycznej

prof. UEK dr hab. Agnieszka Lipieta
Kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej
pok. F 004 tel. (12) 293 7442 agnieszka.lipieta@uek.krakow.pl
dr Jakub Bielawski
adiunkt
pok. F 005 tel. (12) 293 7500 jakub.bielawski@uek.krakow.pl
dr Fryderyk Falniowski
adiunkt
pok. F 005 tel. (12) 293 7500 fryderyk.falniowski@uek.krakow.pl
dr Marta Kornafel
adiunkt
pok. F 001 tel. (12) 293 5208 marta.kornafel@uek.krakow.pl
dr Łukasz Lenart
adiunkt
pok. F 002 tel. (12) 293 5271 lukasz.lenart@uek.krakow.pl
dr Ivan Telega
adiunkt
pok. F 002 tel. (12) 293 5271 ivan.telega@uek.krakow.pl
dr Beata Ciałowicz
st. wykładowca
pok. F 004 tel. (12) 293 7442 beata.cialowicz@uek.krakow.pl
dr Ilona Ćwięczek
st. wykładowca
pok. F 004 tel. (12) 293 5622 ilona.cwieczek@uek.krakow.pl
dr Joanna Mrówka
st. wykładowca
pok. F 005 tel. (12) 293 7500 joanna.mrowka@uek.krakow.pl
dr Justyna Ogorzały
asystent
pok. F 003 tel. (12) 293 5698 justyna.ogorzaly@uek.krakow.pl
mgr Elżbieta Pliś
asystent
pok. F 002 tel. (12) 293 5271 elzbieta.plis@uek.krakow.pl

Zakład Matematyki i Ekonometrii Finansowej

prof. UEK dr hab. Anna Pajor
Kierownik Zakładu Matematyki i Ekonometrii Finansowej
pok. F 506 tel. (12) 293 5621 anna.pajor@uek.krakow.pl
dr Katarzyna Budny
adiunkt
pok. F 505 tel. (12) 293 7426 katarzyna.budny@uek.krakow.pl
dr Przemysław Rola
adiunkt
pok. F 001 tel. (12) 293 5208 przemyslaw.rola@uek.krakow.pl
dr Agnieszka Rygiel
adiunkt
pok. F 308 tel. (12) 293 7443 agnieszka.rygiel@uek.krakow.pl
dr Anna Gryglaszewska
st. wykładowca
pok. F 308 tel. (12) 293 7443 anna.gryglaszewska@uek.krakow.pl
dr Jan Tatar
st. wykładowca
pok. F 505 tel. (12) 293 7426 tatarj@uek.krakow.pl
mgr Justyna Mokrzycka
asystent
pok. F 308 tel. (12) 293 7443 justyna.mokrzycka@uek.krakow.pl
dr Sebastian Baran
wykładowca
pok. F 002 tel. (12) 293 7430 sebastian.baran@uek.krakow.pl
mgr Grzegorz Szulik
wykładowca
pok. F 001 tel. (12) 293 5208 grzegorz.szulik@uek.krakow.pl

Zakład Zastosowań Matematyki w Finansach i Ubezpieczeniach

prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat
Kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki w Finansach i Ubezpieczeniach
pok. F 509 tel. (12) 293 5730 stanisław.wanat@uek.krakow.pl
dr Anna Denkowska
adiunkt
pok. F 001 tel. (12) 293 5208 anna.denkowska@uek.krakow.pl
dr Grzegorz Kosiorowski
adiunkt
pok. F 003 tel. (12) 293 5698 grzegorz.kosiorowski@uek.krakow.pl
dr Krzysztof Guzik
st. wykładowca
pok. F 003 tel. (12) 293 5698 krzysztof.guzik@uek.krakow.pl
dr Paweł Prysak
st. wykładowca
pok. F 003 tel. (12) 293 5698 pawel.prysak@uek.krakow.pl
dr Marta Szklarska
st. wykładowca
pok. F 005 tel. (12) 293 7500 marta.szklarska@uek.krakow.pl

Współpracownicy Katedry

prof. dr hab. Edward Smaga pok. F 509 tel. (12) 293 5730 edward.smaga@uek.krakow.pl
prof. dr hab. Tadeusz Stanisz pok. F 509 tel. (12) 293 5730 tadeusz.stanisz@uek.krakow.pl
dr Maria Kosiorowska pok. F 308 tel. (12) 293 5222 maria.kosiorowska@uek.krakow.pl
dr Barbara Paszek pok. F 308 tel. (12) 293 5222 paszekb@uek.krakow.pl