Funkcje w organach Uniwersytetu Ekonomicznego

 • Rada Wydziału Finansów i Prawa - członkowie - K. Budny (2016-), K. Guzik, A. Lipieta (2018-), A. Pajor (2016-), J. Tatar, S. Wanat (2017-)
 • Rada Wydziału Zarządzania - członkowie - A. Pajor (do 2016), S. Wanat (2005-2016)
 • Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych - F. Falniowski (2016-)
 • Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Dydaktyczno-Naukowej - K. Budny (2016-)
 • Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku Finanse i Rachunkowość - M. Kornafel (2018-), J. Tatar
 • Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku Audyt finansowy - K. Guzik
 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia - A. Pajor (2016-)

 • Komisja Rektorska ds. Grupowego Ubezpieczenia Pracowników – S. Wanat (od 2016)
 • Zespół ds. Audytu pomieszczeń w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - M. Kornafel (2017)
 • Zespół ds. Akredytacji kierunku Finanse i Rachunkowość - M. Kornafel (2018-2019)

 • NSZZ Solidarność w UEK - J. Tatar (przewodniczący)
 • Redaktor Statystyczny Zeszytów Naukowych UEK Finanse – S. Wanat (2013-2014)

Organizacja konferencji naukowych

Współpraca z towarzystwami naukowymi