• Sfera popytowa w ewolucji innowacyjnej. Ujęcie aksjomatyczne
  Autorzy:
  B. Ciałowicz
  Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK

  Opis »

  Pokaż szczegóły »

 • Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych
  Autorzy:
  K. Guzik, E. Smaga
  Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK
 • Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii
  Autorzy:
  E. Frątczak, J. Jóźwiak, B. Paszek
  Wydawnictwo: Wydawnictwo SGH
 • Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics
  Autorzy:
  A. Malawski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK
 • Metoda aksjomatyczna w ekonomii: studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych
  Autorzy:
  A. Malawski
  Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Spotkania z Królową Nauk. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Smadze
  Autorzy:
  A. Malawski, J. Tatar (red.)
  Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK
 • Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie
  Autorzy:
  A. Pajor
  Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK
 • Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
  Autorzy:
  A. Pajor
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Matematyka język uniwersalny. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza
  Autorzy:
  E. Smaga
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Kakowie
 • Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych
  Autorzy:
  T. Stanisz
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela
  Autorzy:
  S. Wanat
  Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK
 • Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej
  Autorzy:
  S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia)
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym
  Autorzy:
  S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia)
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej
  Autorzy:
  S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia)
  Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
  Autorzy:
  S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Anny Maliny)
  Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK