Zgodnie z Regulaminem przyznawania Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego, kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać sami zainteresowani lub samodzielni pracownicy naukowi, posiadający dorobek naukowy z zakresu ekonomii matematycznej.

Wnioski o Nagrodę (za osiągnięcia w roku 2018) są przyjmowane do 31 maja 2019 r.

Prosimy o wypełnienie jednego z dwóch poniższych formularzy, w zależności od statusu zgłaszającego. W przypadku zgłoszenia kandydata przez samodzielnego pracownika naukowego kandydat będzie proszony o przesłanie stosownych dokumentów i oświadczeń.

Formularz zgłoszeniowy samodzielnego pracownika naukowego.
Będzie w nim wymagane podanie uzasadnienia złoszonej kandydatury oraz danych kontaktowych kandydata.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Nagrody.
Będzie w nim wymagane załączenie pracy przedstawianej do Nagrody (doktorat lub artykuł/-y naukowe) oraz autoreferat doktoratu (jeśli jest on zgłaszany), skany dyplomu i podpisanych oświadczeń (plik z oświadczeniami). Formularz akceptuje wyłącznie pliki w formacie pdf.