• 2018 - dr Marcin Jakubek - za rozprawę doktorską pt. Essays in Applied Migration Theory: Networks, Assimilations, and Employer Sanctions, przygotowaną pod kierunkiem Profesora Odeda Starka i obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego