Sekretarz Kapituły:


dr hab. Agnieszka Lipieta
e-mail: agnieszka.lipieta@uek.krakow.pl
e-mail: amp@uek.krakow.pl

Katedra Matematyki
Wydział Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków