prof. dr hab. Barbara Malawska - przedstawiciel rodziny Profesora Andrzeja Malawskiego (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek Osiewalski - przewodniczący Kapituły Nagrody (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. Jan Werner (University of Minnesota)
dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Anna Pajor, prof. UEK - kierownik Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
dr hab. Agnieszka Lipieta - sekretarz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)