Przedmiotem zainteresowania ekonomii matematycznej, specjalności dyscypliny naukowej: ekonomia, są zjawiska i procesy gospodarcze, opisywane przy użyciu pojęć i technik matematycznych.

Przynależność do ekonomii matematycznej jest zdeterminowana przez zastosowanie metodyki, opartej na osiągnięciach matematyki, a formułowane i dowodzone twierdzenia, są stosowane głównie do czysto teoretycznych aspektów analizy ekonomicznej oraz do konstrukcji modeli formalnych. Jedną z głównych form matematyzacji problemu ekonomicznego jest model aksjomatyczny.

Cechy ekonomii matematycznej:

  1. metody matematyczne służą określaniu oraz osiąganiu celów badawczych, a nie tylko do przedstawienia wyników badań,
  2. za pomocą metod matematycznych usiłuje się rozwiązać nie tylko cząstkowe zagadnienia teorii ekonomicznej, ale dąży się do uchwycenia procesu gospodarczego w całokształcie jego złożoności,
  3. rozumowanie matematyczne jest podstawową i najważniejszą metodą badawczą.

Przykładowe obszary zastosowań metod ekonomii matematycznej:

  • teoria systemów gospodarczych,
  • teoria ogólnej równowagi ekonomicznej,
  • teoria wzrostu gospodarczego,
  • teoria rynków finansowych,
  • teoria projektowania mechanizmów ekonomicznych,
  • teoria gier.

Cele i zadania ekonomii matematycznej precyzują redaktorzy czasopisma Journal of Mathematical Economics:
In the Editors view, the formal mathematical expression of economic ideas is of vital importance to economics. Such an expression can determine whether a loose economic intuition has a coherent, logical meaning. Also, a full formal development of economic ideas can itself suggest new economic concepts and intuitions. The primary objective of the Journal is to provide a forum for work in economic theory which expresses economic ideas using formal mathematical reasoning. For work to add to this primary objective, it is not sufficient that the mathematical reasoning be new and correct. The work should have real economic content. The economic ideas should be interesting and important. These ideas may pertain to any field of economics or any school of economic thought. The economic ideas may be well-known, provided they are expressed and developed in a novel way.