Poniżej przedstawiamy wybór pozycji z dorobku naukowego Profesora Andrzeja Malawskiego.


 • A. Lipieta, A. Malawski, Comparative Analysis of Mechanisms of Schumpeterian Evolution, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Volume 14, Issue 1, 2018, pp 7-28

 • B. Ciałowicz, A. Malawski, Innovativeness of banks as a driver of social welfare - an axiomatic analysis, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2017, No 9, s. 97-112

 • B. Ciałowicz, A. Malawski, The logic of imitative processes: imitation as secondary innovation - an axiomatic Schumpeterian analysis, The Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 15, ISSN 1642-168X, DOI: 10.15678/AOC.2016.1504, pp.43-56

 • A. Lipieta, A. Malawski, Price versus Quality Competition: In Search for Schumpeterian Evolution Mechanisms, Journal of Evolutionary Economics 26 (5) 2016, doi:10.1007/s00191-016-0470-8;1-35; pp. 1137-1171

 • B. Ciałowicz, A. Malawski Demand-driven Schumpeterian Innovative Evolution in: Innovative Economy as the Object of Investigation In Theoretical Economics, ed. A. Malawski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, pp.34-65

 • A. Malawski (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation In Theoretical Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013
  współautorzy: B. Ciałowicz, I. Ćwięczek, M. Kornafel, A. Lipieta, J. Mrówka

 • A. Lipieta, I. Ćwięczek, A. Malawski, Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny w ujęciu Hurwicza, Zeszyty Naukowe nr 12, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 9-20

 • A. Lipieta, A. Malawski, Mechanizm rozwoju gospodarczego Schumpetera w ujęciu teorii mechanizmów ekonomicznych Hurwicza, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Teoria-modele. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod redakcją Witolda Jurka, s. 90-103

 • G. Bazarnik, A. Malawski, General equilibrium and capital assets pricing, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 7, CUE Cracow 2011. pp. 7-24

 • B. Ciałowicz, A. Malawski, Ewolucja innowacyjna stymulowana popytem: ujęcie aksjomatyczne w: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych B. Pawełek (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 27-37. - Bibliogr. s. 36-37, ISBN 978-83-7252-479-9

 • B. Ciałowicz, A. Malawski, The role of banks in the Schumpeterian innovative evolution - an axiomatic set-up in: Catching up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective A. Pyka, F. Derengowski, Maria da Graca (eds.), Springer 2011, pp.31-58

 • A. Malawski, Distributive justice and Schumpeterian innovative evolution - an axiomatic approach in the context of social cohesion, in: Quality of Life Improvement through Social Cohesion, W. Ostasiewicz ed., Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 73, Wrocław 2009, pp. 25-40

 • B. Ciałowicz, A. Malawski, Credit as a Source of Innovations - An Axiomatic Schumpeterian Approach, Proceedings of the 3rd International Conference on Business, Management and Economics, Yasar University, Cesme - Izmir, Turkey 2007

 • A. Malawski, M. Woerter, Diversity Structure of the Schumpeterian Evolution. An Axiomatic Approach, Arbeitspapiere/Working Papers of the Swiss Institute for Business Cycle Research, no. 153, Oct. 2006, Zurich

 • A. Malawski, J. Mrówka, Axiomatic analysis of distributive justice and freedom of choice in the context of the quality of life improvement, in: Quality of Life: Towards Quality of Life Improvement, W. Ostasiewicz (ed.), Wrocław University of Economics, 2006, pp. 314-329

 • A. Malawski, A dynamical system approach to the Arrow-Debreu theory of general equilibrium, The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics an Informatics, Proceedings 2005, July 10-13, Orlando, Florida, USA, Vol. VII, pp. 434-439

 • A. Malawski, The Concept of a Monetarny Unit In the Arrow-Debreu Set-up, in: International Workshops on Monetarny Unit Stability In Holistic Approach, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship, M.Dobija, (ed.), Warsaw, 2002 pp. 289-298

 • A. Malawski, Metoda aksjomatyczna w ekonomii: studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991