• Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego
    dla młodych naukowców
    za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej

    Laureat Nagrody za rok 2017

Seminarium Katedry Matematyki (24.10)

Opublikowano: 22.10.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 24 października 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. W części naukowej dr Agnieszka Rygiel wygłosi referat pt. Wycena opcji na rynku z kosztami transakcji, bez ustalonej miary probabilistycznej.

Seminarium Katedry Matematyki (10.10)

Opublikowano: 8.10.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 10 października 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. W części naukowej dr Katarzyna Budny wygłosi referat pt. Potęgowe uogólnienie nierówności Czebyszewa – przypadek wielowymiarowy.

Msze św. w intencji Śp. Prof. Andrzeja Malawskiego (12.10 oraz 13.10)

Opublikowano: 2.10.2018

W najbliższym czasie zostaną odprawione Msze Św. w drugą rocznicę śmierci Prof. Andrzeja Malawskiego w intencji Zmarłego:

  • 13 października, godz. 8.00 w kościele św. Jana Chrzciciela na Salwatorze (ul. T. Kościuszki 88) - zaprasza Rodzina
  • 12 października, godz. 8.30 w kościele Karmelitów Bosych (ul. Rakowicka 18) - zapraszają pracownicy Katedry Matematyki UEK

Laureat Nagrody im. Prof. A. Malawskiego w roku 2017

Opublikowano: 25.09.2018

Z przyjemnością informujemy, że laureatem Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej w roku 2017 został dr Marcin Jakubek. Nagroda została przyznana za rozprawę doktorską pt. Essays in Applied Migration Theory: Networks, Assimilations, and Employer Sanctions, przygotowaną pod kierunkiem Profesora Odeda Starka i obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wręczenie dyplomu Nagrody odbędzie się 2 października 2018 roku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Laureatowi Nagrody serdecznie gratulujemy!

Zebranie pracowników Katedry Matematyki (26.09)

Opublikowano: 25.09.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 26 września 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Grzegorz Kosiorowski przedstawi referat pt. Wiele stron jednostronnej wstęgi.

Zebranie pracowników Katedry Matematyki (12.09)

Opublikowano: 10.09.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 12 września 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517.