• Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego
  dla młodych naukowców
  za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej

  Zgłoszenia do 31 maja 2018 r.

 • Konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Śp. prof. Andrzeja Malawskiego
  Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne?
  Kraków, dn. 27-28.09.2018 r.

  Zapraszamy!

Seminarium Katedry Matematyki (11.07)

Opublikowano: 7.07.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 11 lipca 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Jakub Bielawski przedstawi referat pt. Nieredundantne tablice ortogonalne.

Seminarium Katedry Matematyki (28.06)

Opublikowano: 23.06.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 28 czerwca 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Mgr Justyna Mokrzycka przedstawi referat pt. Badanie występowania efektu zarażania z wykorzystaniem bayesowskich modeli Copula-GARCH.

Seminarium Katedry Matematyki (13.06)

Opublikowano: 11.06.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 13 czerwca 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Marta Kornafel przedstawi referat pt. Kapitał naturalny a wzrost gospodarczy.

Seminarium Katedry Matematyki (30.05)

Opublikowano: 26.05.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 30 maja 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Krzysztof Guzik i prof. Stanisław Wanat przedstawią referat pt. Szacowanie ograniczeń VaR-u w warunkach niepewnej struktury zależności i ich wykorzystanie w wyznaczaniu kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II.

Zebranie Katedry Matematyki (16.05)

Opublikowano: 8.05.2018

Zapraszamy na zebranie pracowników Katedry Matematyki, które odbędzie się w dn. 16 maja 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Naszym gościem będzie Pani Prof. Barbara Malawska, zaś podczas zebrania będziemy wspomniać Śp. Prof. Andrzeja Malawskiego w dniu jego imienin. Dr Beata Ciałowicz wygłosi odczyt pt. Prof. Andrzej Malawski - znany i nieznany.

Rodzina Profesora zprosza na Mszę Św. w intencji śp. Profesora Andrzeja Malawskiego (z okazji Jego 70-tych urodzin – 10 maja, i imienin – 16 maja), która będzie odprawiona w kościele parafialnym na Salwatorze (przy ulicy Kościuszki) o godzinie 18-tej w dniu 16 maja.

Wykłady prof. Imre Szabo

Opublikowano: 8.05.2018

W dn. 14-18 maja 2018 r. naszą Uczelnię odwiedzi prof. Imre Szabo (Katedra Matematyki Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie). W ramach współpracy z naszą Katedrą wygłosi dwa wykłady:

 • 14 maja, godz. 9.35, sala F713: Constrained Optimization - Multiplier Method. Microeconomic examples: the utility maximization (współpraca z dr B. Ciałowicz)
 • 17 maja, godz. 11.20, sala D6: Ordinary Differential Equations (współpraca z dr M. Kornafel)
Zapraszamy do wysłuchania wykładów, a po nich na rozmowę i spotkanie w pokojach współpracowników.

Seminarium Katedry Matematyki (23.04)

Opublikowano: 21.04.2018

Kolejne Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 23 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 w sali F517. Na Seminarium dr Łukasz Lenart wygłosi referat pt. Analiza cykliczności koniunkturalnej z wykorzystaniem cyklu deterministycznego ze zmienną w czasie amplitudą wahań - ujęcie bayesowskie.

Habilitacja dr Agnieszki Lipiety

Opublikowano: 16.04.2018

Z radością informujemy, że w dn. 16 kwietnia 2018 r. Rada Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadała dr Agnieszce Lipiecie stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Habilitantce serdecznie gratulujemy awansu zawodowego i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium Katedry Matematyki (10.04)

Opublikowano: 3.04.2018

Kolejne Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 10 kwietnia 2018 r. (wyjątkowo we wtorek) o godz. 9.30 w sali F517. Gościem Seminarium będzie prof. UEP dr hab. Piotr Maćkowiak, Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który przedstawi referat pt. Pewne równoważniki twierdzenia Brouwera o punkcie stałym i ich zastosowania.

Abstrakt wystąpienia:
W trakcie seminarium przedstawimy pewne kombinatoryczne równoważniki twierdzenia Brouwera. Ponadto wskażemy, jak - względnie łatwo - prowadzą one do lematu Gale'a (o pokryciach otwartych sympleksu). W miarę możliwości podamy też sformułowania pozwalające rozwiązać problem Steinhausa o szachownicy.
Przedstawione wyniki są efektem wspólnych prac A.Idzika, W.Kulpy i prelegenta.

Spotkanie świąteczne pracowników Katedry Matematyki (28.03)

Opublikowano: 26.03.2018

W najbliższą środę 28 marca serdecznie zapraszamy pracowników i sympatyków Katedry Matematyki na tradycyjne spotkanie świąteczne. Rozpocznie się ono o godz. 9.45 w sali F517.

Seminarium Katedry Matematyki (26.03)

Opublikowano: 17.03.2018

Kolejne Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 26 marca 2018 r. (wyjątkowo w poniedziałek) o godz. 14.00 w sali F517. Gościem Seminarium będzie dr Łukasz Balbus (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski), który przedstawi referat pt. Markov perfect equilibria in OLG models with risk sensitive agents.

Seminarium Katedry Matematyki (21.03)

Opublikowano: 17.03.2018

Najbliższe Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 21 marca 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Agnieszka Lipieta przedstawi referat pt. Mechanizmy ewolucji gospodarki - ujęcie hurwiczowskie.

Seminarium Katedry Matematyki (7.03)

Opublikowano: 2.03.2018

Najbliższe Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 7 marca 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Fryderyk Falniowski przedstawi referat pt. Uczenie się w grach i chaos (2).

Seminarium Katedry Matematyki (21.02)

Opublikowano: 18.02.2018

Najbliższe Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 21 lutego 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Prof. UEK dr hab. Anna Pajor przedstawi referat pt. Wybrane metody estymacji wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji.

Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego

Opublikowano: 9.02.2018

Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ustanowił Nagrodę im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej (uchwała).

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w roku 2017 przyjmowane są do 31 maja 2018 r. Wszelkie szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Nagrody.

Seminarium Katedry Matematyki (24.01)

Opublikowano: 22.01.2018

Najbliższe Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 24 stycznia 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Fryderyk Falniowski przedstawi referat pt. Uczenie się w grach i chaos.

Seminarium Katedry Matematyki (10.01)

Opublikowano: 5.01.2018

Najbliższe Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 10 stycznia 2018 r. o godz. 9.45 w sali F517. Prof. UEK dr hab. Anna Pajor przedstawi referat pt. Prognostyczne własności bayesowskich modeli VEC-MSF na przykładzie kursów walutowych.

Spotkanie opłatkowe Katedry Matematyki

Opublikowano: 17.12.2017

Bóg się rodzi, Moc truchleje - Pan Niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony...

Wszystkich pracowników i sympatyków Katedry Matematyki UEK zapraszamy na tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dn. 20 grudnia 2017 r. o godz. 9.40 w sali F517.

Konferencja Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne?

Opublikowano: 7.12.2017

W roku 2018, w dn. 27-28 września w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Śp. Profesora Andrzeja Malawskiego. Spotkanie naukowe przebiegnie pod hasłem Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne? Serdecznie zapraszamy do udziału i zgłaszania wystąpień. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Seminarium Katedry Matematyki

Opublikowano: 25.11.2017

Najbliższe Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 29 listopada 2017 r. o godz. 9.45 w sali F517. Dr Paweł Prysak przedstawi referat pt. Czy przygotowanie matematyczne studentów pierwszego roku spełnia oczekiwania wykładowców?.

Seminarium Katedry Matematyki

Opublikowano: 10.11.2017

Najbliższe Seminarium naukowe Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 15 listopada 2017 r. o godz. 9.30 w sali F517. Naszym gościem będzie dr Dominika Machowska z Katedry Ekonometrii Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, która przedstawi referat pt. Decay effect in the Lanchester model: The case of a growing market.

Zebranie pracowników Katedry Matematyki

Opublikowano: 3.11.2017

Najbliższe zebranie pracowników Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 8 listopada 2017 r. o godz. 9.45 w sali F517. W części naukowej dr Marta Szklarska przedstawi referat pt. Modele dla danych panelowych w analizie zachowań prokreacyjnych.

Andrzej Malawski Memorial Session - galeria zdjęć

Opublikowano: 3.11.2017

W dn. 23 października 2017 r. odbyła się sesja naukowa pamięci Prof. Andrzeja Malawskiego. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wyjątkowego spotkania. Autorką zdjęć jest nasza katedralna koleżanka, dr Joanna Mrówka, doktorantka Śp. Prof. Malawskiego i laureatka wielu konkursów fotograficznych.

Zebranie pracowników Katedry Matematyki

Opublikowano: 21.10.2017

Najbliższe zebranie pracowników Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 25 października 2017 r. o godz. 9.45 w sali F517. W części naukowej dr Fryderyk Falniowski przedstawi m.in. kwestie dotyczące działalności międzynarodowej sieci badawczej “European Network for Game Theory”.

Wykład popularyzacyjny dla młodzieży

Opublikowano: 16.10.2017

Katedra Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Matematycznym zaprasza na wykład popularyzacyjny dla młodzieży zatytułowany Opcje finansowe - awers i rewers, który wygłosi dr Agnieszka Rygiel.

Opcje należą do najmłodszej grupy instrumentów finansowych, jednak ich rodowód sięga czasów bardzo odległych. Czy są narzędziami zabezpieczającymi inwestora przed ryzykiem? Czy są instrumentami szkodliwymi? Przekonamy się o tym poznając mechanizm transferu ryzyka towarzyszący umowie opcyjnej. Skonstruujemy typowe strategie opcyjne oraz zbadamy przykład tzw. opcji toksycznych, które stały się przyczyną dotkliwych strat finansowych podczas ostatniego kryzysu.

Wykład odbędzie się w czwartek 26 października br. o godz. 17.00 w sali C w pawilonie C (Kampus UEK, ul. Rakowicka 27).

Seminarium naukowe Katedry Matematyki

Opublikowano: 9.10.2017

Najbliższe Seminarium naukowe i zebranie pracowników Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 11 października 2017 r. o godz. 9.45 w sali F517. Referat pt. "Nierówność Markowa dla subanalitycznie sparametryzowanych rodzin zbiorów" wygłosi dr Anna Denkowska.

Msza Św. w intencji Prof. Andrzeja Malawskiego

Opublikowano: 3.10.2017

W dniu 13 października 2017 r. o godz. 18.00 w kościele św. Jana Chrzciciela (parafia Najświętszego Salwatora, ul. Kościuszki 88) zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Profesora Andrzeja Malawskiego w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Zapraszamy.

Seminarium naukowe Katedry Matematyki

Opublikowano: 24.09.2017

Najbliższe Seminarium naukowe i zebranie pracowników Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 27 września 2017 r. o godz. 9.45 w sali F517. Referat pt. "Nierówność Markowa dla subanalitycznie sparametryzowanych rodzin zbiorów" wygłosi dr Anna Denkowska.

Sesja naukowa pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego

Opublikowano: 12.09.2017

13 października 2017 r. przypadnie pierwsza rocznica śmierci Profesora Andrzeja Malawskiego.

Pamięć naszego Przyjaciela i Mistrza pragniemy uczcić sesją naukową Andrzej Malawski Memorial Session, która odbędzie się w dn. 23 października 2017 r., w sali 13 budynku G, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ramach sesji odczyty wygłoszą: Prof. Oded Stark (University of Bonn, University of Warsaw, Georgetown University), Prof. Jan Werner (University of Minnesota) oraz Prof. Jacek Osiewalski (Cracow University of Economics).

Program sesji i plakat dostępne są na stronie: www.matematyka.uek.krakow.pl/AMMS.

Serdecznie zapraszamy.

Zebranie pracowników Katedry Matematyki

Opublikowano: 1.09.2017

Najbliższe zebranie pracowników Katedry Matematyki odbędzie się w dn. 13 września 2017 r. o godz. 9.45 w sali F517.